ANDERE TRAININGEN

FLAMES

FLAMES is een interuniversitair opleidingsnetwerk dat getrokken wordt door de vijf Vlaamse universiteiten: Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, KU Leuven.

Dit netwerk wil jonge onderzoekers ondersteunen in hun streven naar een optimale opleiding in methodologie en statistiek door hen een groot overkoepelend, structureel, en kwalitatief hoogstaand cursusaanbod aan te bieden. Bovendien staan FLAMES cursussen open voor deelnemers van buiten de academische wereld. Vlaamse universiteiten bieden wetenschap en onderwijs van wereldklasse en staan voor hoogstaande ervaringen.

Het algemene doel is enerzijds om onderzoek aan de universiteiten te versterken in een geest van samenwerking, en anderzijds om de interactie tussen de industrie en de academische wereld te vergemakkelijken door ook mensen uit de andere sectoren (o.a. openbare en particuliere sector) deel te laten nemen.

FLAMES wil het opleidingsaanbod methodologie en statistiek dat de Vlaamse universiteiten momenteel aanbieden, optimaliseren, intensiveren en uitbreiden.

VIB

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) biedt wetenschappelijke en technische vaardigheidscursussen aan om VIB- en niet-VIB-onderzoekers te helpen om uit te blinken als wetenschapper. VIB is ervan overtuigd dat wetenschappers ook goede mensen- en projectmanagers moeten zijn, met sterke communicatie- en presentatievaardigheden en vele andere “soft skills.”

Training bij VIB biedt wetenschappers en ondersteunend personeel de mogelijkheid om een persoonlijk, kwalitatief hoogstaand trainingsprogramma samen te stellen dat is afgestemd op ieders individuele carrièrepad en ambitie. Het trainingsaanbod van VIB bestaat uit vier categorieën: Science, Skills, Bioinformatics & Coaching.

VAIA

VAIA, de Vlaamse AI Academie, is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en wil professionals en onderzoekers in Vlaanderen doelgericht laten bijleren over artificiële intelligentie. Op deze manier leren ze de mogelijkheden ervan herkennen en benutten. De aanwezige expertise over AI kanaliseren we zo van de academische wereld naar het bedrijfsleven, zodat we bijdragen aan de Vlaamse kenniseconomie. Met ons breed toegankelijk aanbod aan opleidingen stimuleren we tot levenslang leren.